“Deha, imkansız zannedilende mümkünü görebilmektir.” Bacon